Incorrect slider name. Please make sure to use a valid slider slug.

Algemene voorwaarden Kroon op de Taart

Bestellingen

Een bestelling van een taart dient het liefst ten minste 14 dagen van tevoren geplaatst te worden, met een limiet van minimaal 5 dagen van tevoren. Indien een bestelling korter dan 5 dagen van tevoren geplaatst wordt, wordt er een spoedtoeslag (n.o.t.k.) bijberekend.
Bestellingen en afspraken kunnen worden gemaakt via e-mail, telefoon, sociale media en mondeling. Alle bestellingen en afspraken worden schriftelijk bevestigd per e-mail of andere digitale media (o.a. sms en WhatsApp).
Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 10 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Annuleren

Annuleren van een opdracht is kosteloos mogelijk tot 5 dagen voor de afleverdatum. Indien de aanbetaling dan al is volbracht wordt deze binnen 2 dagen teruggestort.
Voor elke annulering binnen 5 dagen voor de afleverdatum vervalt het recht op teruggave, in verband met al gemaakte kosten.

Overmacht

Kroon op de Taart is een eenmansbedrijf en behoudt zich het recht voor om bij ziekte, letsel, ongeval of zwaarwegende privéomstandigheden de bestellingen te annuleren.

Betalingen

Bij het plaatsen van een definitieve opdracht dient het bedrag uiterlijk 5 dagen voor de afleverdatum overgemaakt te zijn, tenzij anders besproken met Kroon op de Taart. Na ontvangst van de betaling is de bestelling definitief. Indien er geen betaling heeft plaatsgevonden, zal er ook geen bestelling worden gemaakt.
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele bezorging.

Bezorgen of afhalen

Taarten worden in principe zelf afgehaald bij Kroon op de Taart in Oldenzaal. Bezorgen (alleen in Oldenzaal) is in onderling overleg mogelijk, bezorgkosten n.o.t.k.
Kroon op de Taart is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan de taart nadat deze opgehaald of afgeleverd is. Bij het ophalen van de taart is het vervoer voor eigen risico. Kroon op de Taart zorgt ervoor dat de taart stabiel en goed verpakt is.
De taart kan het best plat vervoerd worden, bijvoorbeeld in de kofferbak of op de grond voor de passagiersstoel. Vervoer de taart nooit op schoot, op een stoel of op de achterbank.

Let op: taarten met slagroom-, mousse- of bavaroisvulling dienen in de koelkast bewaard te worden.

Allergieën

U dient zelf rekening te houden met eventuele allergieën. Op verzoek kan een taart aangepast worden, echter kan niet gegarandeerd worden dat er voldaan wordt aan de eisen. Kroon op de Taart is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgen door allergische reacties.

Reclamatie

Elke taart wordt op maat gemaakt. Een foto ter inspiratie kan meegestuurd worden, maar er kan geen zekerheid geboden worden dat de taart er 100% uit komt te zien zoals op de inspiratiefoto. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
Kroon op de Taart is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen.

Privacy

Persoonsgegevens worden uitsluitend door Kroon op de Taart gebruikt en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van een bestelling.

Copyright

Foto’s, ontwerpen en artikelen van Kroon op de Taart blijven eigendom van Kroon op de Taart en mogen niet zonder toestemming gepubliceerd worden.

Met het plaatsen van een bestelling gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Kroon op de Taart behoudt zich het recht deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
Versie mei 2017